Disclaimer

De website met internetadres epiko.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Epiko logopediepraktijk.

Commerciële doeleinden
Epiko logopediepraktijk machtigt delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Epiko logopediepraktijk, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kun je indienen via info@epiko.nl.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Epiko logopediepraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid.

Epiko logopediepraktijk behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.