modelinge taal

Mondelinge taal

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is het leren begrijpen en gebruiken van klanken, woorden en zinnen. Dit proces start bij kinderen al bij hun geboorte.

Bij sommige kinderen gaat dit minder vlug dan bij hun leeftijdsgenoten. Ze ondervinden bijvoorbeeld belemmeringen bij taalproductie, dus het produceren van bepaalde klanken, zinsopbouw, grammaticale regels en verhaalopbouw. Ook beheersen sommige kinderen nog niet voldoende passieve woordenschat en/of hebben zij moeite met het begrijpen van zinnen en verhalen. Naast mondelinge taalproblemen, zien wij binnen de praktijk ook kinderen met schriftelijke taalproblemen.

Merk je dat jouw zoon of dochter hinder ervaart, doordat hij/zij zich onvoldoende kan uiten of dat hij/zij zich anders ontwikkelt dan andere kinderen? Om frustraties te voorkomen is het verstandig om taalproblemen op jonge leeftijd te signaleren en te behandelen. Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op.

Ook bij volwassenen kunnen problemen ontstaan in de taal bijvoorbeeld veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel zoals een beroerte (CVA). Vaak kampen zij met afasie, een taalstoornis waarbij er problemen zijn met het begrijpen van gesproken taal en lezen en schrijven.