schritelijke taal

Schriftelijke taal

taalontwikkeling

Met de schriftelijke taal bedoelen we het (leren) lezen, spellen en het begrijpend lezen. Bij sommige kinderen stagneert deze ontwikkeling en liggen mondelinge taalproblemen hieraan ten grondslag. Zo kan een kind moeite hebben met automatisering, klankgevoel, woordenschat, taalbegrip o.i.d.

Wanneer de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid stagneert drukt dat op het welbevinden van kinderen. Daarnaast staan de problemen vaak ook de algehele ontwikkeling in de weg.

Merk je dat jouw zoon of dochter hinder ervaart, doordat het lezen en/ of spellen onvoldoende op gang komt of stagneert, dan denken wij graag met je mee. Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op.