Spraak

Spraak

spraakontwikkeling

Spraakontwikkeling is het leren uitspreken van spraakklanken. Problemen in de spraakontwikkeling zoals bij het maken van bepaalde klanken komen veel voor. Dit ontstaat vaak al op jonge leeftijd. Een kind kan bijvoorbeeld bepaalde klanken niet uitspreken of vervangt deze door andere klanken, waardoor het kind voor anderen moeilijk verstaanbaar is.

Spraakproblemen hebben soms een duidelijke oorzaak zoals bijvoorbeeld een schisis (gehemeltespleet) of een gehoorprobleem. Maar lang niet altijd is een duidelijke oorzaak te vinden. De verstaanbaarheid kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en het is daarom raadzaam om bij dit soort problematiek contact te zoeken met een logopedist. Ook volwassenen kunnen kampen met spraakmoeilijkheden bijvoorbeeld bij een neurologische aandoening.