Logopedie

Wat is logopedie?

Communicatieproblemen

Epiko behandelt problemen op het gebied van communicatie. Zo geven we ondersteuning in de spraak- en/of taalontwikkeling. Maar ook gaan we graag samen aan de slag om andere belemmeringen zoals gehoor- en stemproblemen of moeilijkheden met eten en drinken weg te nemen. Logopedische problemen kunnen zich al vanaf kort na de geboorte, maar ook op latere leeftijd voordoen. Voor elke leeftijd bieden wij een passende behandeling.

Aanmelding en werkwijze

Wanneer er een logopedische hulpvraag is, is aanmelden snel en gemakkelijk mogelijk via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Na de aanmelding starten we met een zogenaamde anamnese. Dit is een intakegesprek waarbij alle relevante zaken rondom het probleem in beeld worden gebracht.  Daarnaast vindt logopedisch onderzoek en/of observatie plaats. Met deze informatie kijken we of logopedische behandeling geïndiceerd is en vervolgens maken we samen met de cliënt een behandelplan. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt wordt dit in nauw overleg met de ouders/verzorgers gedaan omdat de betrokkenheid van ouders belangrijk is voor het slagen van de behandeling. Daarna gaat de behandeling van start.

Tijdens de behandeling hebben we korte lijnen met eventuele andere betrokken disciplines. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts of fysiotherapeut, het consultatiebureau of de school in geval van een kind. Het kan ook gaan om de ambulant begeleider of psycholoog. Welke disciplines zijn of worden betrokken bij de behandeling is per cliënt en traject verschillend. De logopedistes van Epiko zijn onderdeel van www.kinderteamtubbergen.nl.

Onze praktijk richt zich op diverse aandachtsgebieden. Dit zijn:

Per thema is alle benodigde informatie op de website te raadplegen. Heb je vragen of wil je je aanmelden, neem dan gerust contact op.